Kategorie

Znaki ochrony ppoż.

21 Produkty

Jednym z największych zagrożeń w miejscu pracy jest pożar. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy dana działalność wykorzystuje materiały łatwopalne i wybuchowe. Znaki przeciwpożarowe są kluczowym elementem strategii ochrony przeciwpożarowej każdej firmy. I choć dla większość z nas są czymś oczywistym i nie zwracamy na nie uwagi w życiu codziennym, w nagłych przypadkach mogą być decydujące w sprawie ratowania życia. Lokale użytkowe i ogólnodostępne budynki podlegają przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, które wymagają umieszczenia oznaczeń przeciwpożarowych. Konieczne jest przestrzeganie ich w miejscu pracy i innych miejscach publicznych: są one tam dla bezpieczeństwa, a ich ignorowanie może mieć poważne konsekwencje.

Czym są znaki ochrony ppoż

Znaki przeciwpożarowe to elementy znormalizowanego, łatwo rozpoznawalnego oznakowania, który pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. Znaki te za pomocą słów i piktogramów szybko przekazują informacje o praktykach przeciwpożarowych osobom znajdującym się na danym terenie i dostarczają informacji, które pomagają w zapobieganiu sytuacjom awaryjnym i pożarowym.

Znaki ochrony ppoż wskazują położenie sprzętu gaśniczego. Są to również tabliczki znamionowe drzwi przeciwpożarowych. Znaki wyposażenia wskazują położenie gaśnic, węży strażackich, telefonów strażackich czy drabin pożarniczych.

Rodzaje znaków ochrony ppoż

Wśród znaków ochrony ppoż wyróżnia się:

  • znaki zakazu - komunikaty te opisują zabronione działanie, które może zwiększyć ryzyko pożaru („Zakaz palenia”);
  • znaki nakazu - znaki te wskazują kroki, jakie ludzie muszą podjąć, aby zachować zgodność z przepisami przeciwpożarowymi („Drzwi przeciwpożarowe zamykać!”);
  • znaki ostrzegawcze - znaki te są potrzebne, aby uświadomić ludziom obecność materiałów łatwopalnych/niebezpiecznych w danym pomieszczeniu. 

Nasza oferta znaków została dobrana tak, aby spełnić wszystkie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami ppoż i bhp. Znaki można zakupić w formie folii samoprzylepnej lub płyt PCV (samoprzylepnych lub do samodzielnego montażu).