Kategorie

PACHOŁKI / BARIERY TAŚMY OSTRZEGAWCZE

55 Produkty

Obecnie, kiedy kwestie bezpieczeństwa są podstawowymi wyznacznikami dobrej pracy, wszystkie firmy produkujące akcesoria drogowe przykładają ogromną wagę do tego, by w ich ofercie znajdowały się zabezpieczenia na miarę oczekiwań użytkowników i aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma również podąża za potrzebami swoich klientów i oferuje całą gamę zabezpieczeń drogowych.

Wśród elementów proponowanych w naszej ofercie znajdują się przede wszystkim bariery, pachołkitaśmy i lampy ostrzegawcze, dzięki którym można oznaczyć i wyodrębnić miejsca wykonywania prac budowlanych czy remontowych. Każdy z wymienionych produktów powinien znaleźć się na wyposażeniu głównie tych przedsiębiorstw, które wykonują prace budowlane w pasie drogi. Ich zastosowanie pozwala na lepszą organizację i poprawia komfort pracy, a to podstawowe warunki efektywności w każdym biznesie. Z kolei rezygnacja z zabezpieczeń drogowych lub oszczędzanie na tych akcesoriach niesie ze sobą większe ryzyko wypadku, a to w konsekwencji zawsze przynosi dezorganizację, opóźnienia, nerwowość i spadek produktywności, z którymi żaden z przedsiębiorców nie chce się zmagać.

Akcesoria drogowe na straży bezpieczeństwa

Dzięki właściwemu rozmieszczeniu barier i pachołków miejsca, w których wykonywane są prace remontowe lub budowlane stają się przejrzyste zarówno dla pracowników jak i innych użytkowników drogi. Wskazane zabezpieczenia drogowe pozwalają wydzielić miejsca ruchu i miejsca, gdzie poruszać się nie można. Ich siła oddziaływania jest zdecydowanie silniejsza niż wydzielenie pasów ruchu wyłącznie za pomocą namalowanej linii. Nie ma zatem przesady w stwierdzeniu, że te akcesoria drogowe stoją na straży bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia drogowe z jasnym ostrzeżeniem

Umieszczone przynajmniej metr nad powierzchnią ziemi taśmy i lampy ostrzegawcze są doskonałym zabezpieczeniem drogowym szczególnie w przypadku głębokich wykopów i w czasie niezbyt sprzyjających warunków pogodowych. Widoczne z dużej odległości taśmy i lampy ostrzegawcze bezbłędnie informują o istniejącym zagrożeniu, więc stanowią bardzo czytelny komunikat dla kierowców.