Kategorie

Sorbent

105 Produkty

Wiele gałęzi przemysłu wykorzystuje substancje płynne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Z tego względu przedsiębiorstwa są zobligowane do zabezpieczania zanieczyszczeń i neutralizacji wycieków. Do substancji niebezpiecznych zaliczają się chemikalia, oleje, produkty ropopochodne. Wycieki mogą przydarzyć się zarówno podczas pracy maszyn i urządzeń, jak i w czasie transportu. Substancjami przeznaczonymi do ochrony przed zgubnymi dla środowiska skutkami wycieków są sorbenty.

Charakterystyka sorbentów

Sorbenty są ciałami stałymi wyróżniającymi się znaczną zdolnością pochłaniania płynów. Pozwalają sprawnie pozbyć się wycieku i nie dopuszczają do przeniknięcia szkodliwych substancji wgłąb gruntu czy do wód. Chłonność różnych sorbentów mieści się w przedziale 100-1000%. Aby efektywnie reagować na rozlanie groźnych dla środowiska cieczy, niezbędne jest właściwe dobranie specyficznego dla danego płynu sorbentu. Sorbenty mogą mieć postać sypkich granulatów, mat, poduszek, rękawów czy arkuszy.

Jakie są rodzaje sorbentów?

Sorbenty można podzielić ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane na naturalne i syntetyczne. Do naturalnych substancji pochłaniających należą kora, trociny lub torf. Wyróżniają się znaczną chłonnością, jednak nie można zastosować ich w przypadku żrących wycieków. Do naturalnych sorbentów zaliczają się także minerały. Drugą grupą materiałów chłonnych stanowią sorbenty syntetyczne, które wyprodukowane są z polimerów. Wyróżniają się bardzo wysoką chłonnością i łatwością zastosowania. Niektóre z nich posiadają właściwości hydrofobowe i doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie wyciek nastąpił do środowiska wodnego. 

Zestawy sorbentów

W ofercie firmy Ferpol można znaleźć zestawy ekologiczne sorbentów, które zawierają wszystkie niezbędne akcesoria do zwalczenia wycieków. Takie kompaktowe komplety doskonale sprawdzają się  w warunkach terenowych, np. podczas pracy leśników czy w transporcie. Są również niezwykle praktyczne w halach magazynowych. Pozwalają na szybką reakcję i skuteczne zwalczenie  wycieków o niedużym zasięgu. Inne zestawy zapewniają recykling zużytego sorbentu. Dzięki temu można oszczędzić sporo materiału sorpcyjnego. Specjalnie skonstruowane systemy sit i pojemników umożliwiają automatyczną reakcję na pojawienie się wycieku.