Czym jest magazyn konsygnacyjny ?

Magazyn konsygnacyjny, inaczej też zwany magazynem depozytowym, to obiekt należący do określonego podmiotu, w którym przechowuje się towary należące do dostawcy. Najbardziej wyróżniającą cechą towarów przechowywanych w składzie konsygnacyjnym jest to, że stają się one własnością nabywcy, dopiero wtedy, gdy zostaną pobrane z magazynu.

Firma Ferpol oferuje usługę magazynu konsygnacyjnego. Będąc Państwa dostawcą dzięki umowie zawartej pomiędzy stronami przeznaczają nam Państwo na terenie swojej firmy pomieszczenie  gdzie prowadzimy magazyn z produktami które zawarte zostały w umowie. Po naszej stronie jest zapewnienie ciągłości wydań wszelkich produktów jakie mamy w umowie, po naszej stronie leży zapewnienie bezpiecznego stanu magazynowego, ciągłości dostaw oraz wszelkich kosztów logistycznych. Dzięki programowi napisanemu min. na potrzeby w/w usługi możemy prowadzić dla Państwa kartoteki wydań odzieży i artykułów z umowy, możemy wyznaczyć czasookresy dla wybranych produktów np. obuwie na 12 miesięcy, ubranie na 6 miesięcy, dzięki temu możemy przewidzieć koszty jakie wygenerują dane produkty w następnych miesiącach. Na koniec danego miesiąca przygotowywany jest raport za wydania z danego miesiąca wraz z potwierdzeniami przyjęcia podpisanymi przez pobierającego pracownika. Płacą Państwo tylko za towar pobrany przez pracowników w danym miesiącu, wszelkie pozostałe koszty min. magazynowania, spedycji,utrzymania stanów itp. leżą po stronie dostawcy.

Jest to bardzo efektywny sposób ograniczenia kosztów spedycyjnych przy jednoczesnym zabezpieczeniu zapasów materiałów. Zarządzanie obsługą magazynu konsygnacyjnego należy do dostawcy i jest prowadzone przez wyznaczonego przez niego pracownika.

Usługa magazynu konsygnacyjnego zapewnia :

- pełne kompleksowe zaopatrzenie produkcji gwarantujące jej płynność

- eliminację problemów z terminowości i płynnością dostaw – wszystkie te obowiązki przejmuje dostawca / konsygnator

- zwiększenie płynności finansowej poprzez pobieranie danych artykułów tylko w momencie potrzeby czyli eliminacja stoków magazynowych

- prowadzenie statystyk pobrań oraz weryfikację i kontrolę zużycia, które pozwalają na bardziej świadome planowanie kolejnych zakupów w oparciu o zebrane dane

- zlikwidowanie kosztów dostawy – koszty dostawy leżą po stronie dostawcy